Selecteer een pagina

BEP bij productiebedrijf

Als een ondernemer een nieuw product of dienst aan het assortiment wilt toevoegen, zal de ondernemer altijd kijken of het commercieel gezien wel aantrekkelijk is. De ondernemer wilt op zijn minst de gemaakte kosten terugverdienen. In deze les kijken we specifiek naar het »productiebedrijf.

Voorbeeld productiebedrijf

Voor een ondernemer is het van belang om te weten bij welke verkochte hoeveelheid er geen winst of verlies geleden wordt. Aan de hand hiervan kan de ondernemer bepalen om een nieuw product/dienst aan het assortiment toe te voegen of om een bestaand product in de toekomst niet meer aan te bieden.

Voorbeeld
Een ondernemer overweegt om een nieuw product te gaan produceren. De financiële man heeft de volgende gegevens verzameld.

Er is een afzetpotentieel van 30.000 stuks per jaar.
Als het product aan het assortiment wordt toegevoegd, zullen de constante kosten stijgen met € 250.000.

De variabele kosten per stuk bedragen € 5,00.
De commerciële man van de ondernemer geeft aan, dat een verkoopprijs van € 30 gebruikelijk is.

Gevraagd
a). Bereken bij hoeveel stuks de ondernemer geen winst en geen verlies maakt, indien de ondernemer dit product toevoegt aan haar assortiment. Bereken tevens de omzet die daarbij hoort.
b). Zal de ondernemer het product wel of niet toevoegen aan het assortiment puur kijkend naar de gegevens?
c). Toen door middel van een berekening dat bij het antwoord van vraag a dat de kosten gelijk zijn aan de opbrengsten.

Uitwerking
a).
Gevraagd wordt de break-even afzet. We gebruiken de volgende formule:
BEA = Constante kosten / (prijs per stuk – variabele kosten per stuk)

BEA = 250.000 / ( 30 – 5 ) = 10.000 stuks

Bij een afzet van 10.000 stuks is de omzet: 10.000 stuks x € 30 = € 300.000

b).
Bij 10.000 stuks wordt er geen winst en geen verlies geleden. Het »afzetpotentieel is 30.000 stuks. Op basis hiervan zal de ondernemer besluiten het product toe te voegen aan haar assortiment.

»Omzet = 10.000 x € 30 € 300.000
Variabele kosten = 10.000 x € 5– € 50.000
»Dekkingsbijdrage € 250.000
Constante kosten– € 250.000
Winst (resultaat)0