Selecteer een pagina

Respons

Het aantal reacties op een direct marketingactie noem je respons. Je drukt de respons uit in het responspercentage. Het responspercentage is het percentage reacties dat je terugkrijgt van het totaal aantal uitgezette telefoontjes, e-mails, brieven of pakketten.

De formule voor het berekenen van het responspercentage is: (aantal reacties / totaal aantal uitgezet in actie) x 100%