Selecteer een pagina

Uitleg: Veiligheidsmarge

Als je de BEA berekend hebt, kan je de veiligheidsmarge uitrekenen. Daarmee geef je aan in hoeverre de werkelijke afzet of afzetpotentieel kan achterblijven om toch nog break-even te spelen.

Voorkennis

Om deze les goed te kunnen volgen heb je eerst deze les gemaakt:
Constante kosten
Variabele kosten
Break-even bij Productiebedrijf
Veiligheidsmarge
→ Weet je wat »verkoopprijs is en hoe je dit berekent

Begrippen

Veiligheidsmarge in stuks en percentage

De formule voor de veiligheidsmarge in stuks is: Werkelijke afzet – BEA

De formule voor het berekenen van de veiligheidsmarge in procenten is:

Veiligheidsmarge = ( (werkelijke afzet – BEA) / werkelijke afzet ) x 100%

Op basis van de gegevens uit het voorbeeld is de veiligheidsmarge in procenten:

Veiligheidsmarge = ( ( 30.000 stuks – 10.000 stuks ) / 30.000 stuks ) x 100% = 66,7%

Zelfs wanneer de werkelijke afzet (het afzetpotentieel) achteraf 66,67% lager zou liggen, dan speelt de ondernemer toch nog break-even (en maakt hij dus geen winst, maar ook geen verlies!).