Selecteer een pagina

Wat ga je leren?

Bij de marketing mix heb je kennis genomen met een aantal P’s. Een van die P’s is de P van prijs. De prijs is uiteraard een heel belangrijk instrument van je aanbod. Een prijswijziging kan soms nadelig uitpakken voor je omzet. Vanuit dat oogpunt bezien is het dan ook de vraag of een prijswijziging zinvol is. De prijselasticiteit is een middel die je daarbij kan helpen.

In het kort
De prijselasticiteit van de vraag geeft aan wat er met de vraag van een product gebeurt, indien de prijs wijzigt. In deze module komt de prijselasticiteit van de vraag aan bod.

Leerdoelen

Aan het eind van deze module kun je:

  • In eigen woorden vertellen wat we verstaan onder de prijselasticiteit van de vraag.
  • Kun je aan de hand van een gegeven prijselasticiteit aangeven welke invloed een prijswijziging heeft op de vraag.
  • Kun je aangeven of een prijswijziging gunstig of ongunstig is vanuit de omzet bezien.
  • Kun je de prijselasticiteit berekenen.
  • Kun je aangeven of er sprake is van een elastische of inelastische vraag.
  • Kun je omschrijven wat verstaan wordt onder een elastische vraag.
  • Kun je omschrijven wat verstaan wordt onder een inelastische vraag.

Opbouw module

In les 1
Ga je kijken welke invloed een prijswijziging heeft bij een gegeven elasticiteit voor je omzet.

In les 2
Ga je de prijselasticiteit berekenen.

In les 3
Komt het begrip elastische en in-elastische vraag  aan bod en kun je op basis van de prijselasticiteit aangeven of een prijswijziging gunstig of ongunstig is voor je omzet.