Selecteer een pagina

Wat is afschrijven?

Afschrijven is het tot uitdrukking brengen van de waardevermindering van »vaste_activa. Afschrijven kan op verschillende manieren. Wij bespreken er 1: Afschrijven met een vast bedrag per jaar.

Wat is dat precies, afschrijven?

Een onderneming heeft bezittingen zoals machines, computers, gebouwen en transportmiddelen, die langer dan één jaar meegaan. Dit noem je vaste activa.

Vaste activa wordt elk jaar minder waard als gevolg van slijtage (technisch argument) en omdat er nieuwe betere alternatieven komen op de markt (economisch argument).

Deze waardevermindering zijn kosten en worden daarom doorberekend in de kostprijs. Om tot een goede kostprijs te komen moet je dus weten hoe je een afschrijving berekent.

Let op!
! De afschrijving vindt steeds aan het einde van een periode (jaar) plaats.
! Daarnaast is het voor de administratie van groot belang wat de waarde van de vaste activa is.