Selecteer een pagina

Wat is winst?

Winst is het positieve verschil tussen opbrengst en kosten. Is het verschil negatief, dan is er sprake van verlies. Een ander woord voor winst of verlies is resultaat. bron: wikipedia

Er zijn 2 soorten winst:

WinstsoortUitlegFormule
BrutowinstBrutowinst is het verschil (wat er overblijft) tussen omzet en inkoopwaarde.Brutowinst = omzet – inkoopwaarde
NettowinstDe nettowinst is de brutowinst min de bedrijfskosten. Nettowinst blijft dus over als alle kosten van een onderneming zijn betaald. Nettowinst = brutowinst – bedrijfskosten

Inkoopwaarde
De inkoopwaarde of inkoopwaarde van de omzet (iwo), is de inkoopprijs van de verkochte producten. De inkoopwaarde wordt altijd uitgedrukt exclusief btw.

Bedrijfskosten
De bedrijfskosten zijn alle extra zaken die je als bedrijf moet betalen om te bestaan. Denk bijvoorbeeld aan salariskosten, huur- of hypotheekkosten, verzekeringen en energiekosten.

Omzet
Omzet is het geld dat een onderneming ontvangt voor het verkopen van producten of diensten in een bepaalde periode (dag, week, maand, kwartaal of jaar).

Btw
Belasting Toegevoegde Waarde: Dit is een belasting die berekend wordt over de verkoopprijs

Brutowinst berekenen

Berekening brutowinst:
Brutowinst = omzet – inkoopwaarde

Gevraagd:
De lokale banketbakker heeft deze week voor € 15.500 aan taarten en gebak verkocht. De ingrediënten hiervan hebben € 3.200 gekost. Bereken de brutowinst.

Uitwerking:
€ 15.500 omzet – € 3.200 inkoopwaarde omzet = € 12.300,- brutowinst

Nettowinst berekenen

Berekening nettowinst:
Nettowinst = brutowinst – bedrijfskosten

Gevraagd:
Bereken de brutowinst voor de banketbakker. De brutowinst bedraagt € 12.300,- . De bedrijfskosten per week bedragen:
– Salariskosten € 3.500,-
– Huurkosten € 350,-
– Energiekosten € 200,-
– Afschrijvingskosten € 750,-
– Overige kosten 350,-

Uitwerking:
Totaal bedrijfskosten = 3500 + 350 + 200 + 750 + 350 = € 5.150,-
Nettowinst = 12.300 – 5150 = € 7.150,-